środa, 31 maja 2023r.

Controlling procesów produkcyjnych – co to jest? Jakie działania są podejmowane?

Controlling procesów produkcyjnych – co to jest? Jakie działania są podejmowane?

Skuteczne decyzje biznesowe powinny być oparte o realne dane. Dlatego istotne jest kontrolowanie tego, co dzieje się w firmie. Oprócz analizy danych ekonomicznych i księgowych coraz większe znaczenie ma controlling procesów produkcyjnych.

Czym jest controlling procesów produkcyjnych?

W skrócie skupia się on na kontroli efektywności produkcji. Jego znaczenie wzrosło w ostatnich latach, ponieważ coraz istotniejsze jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku. Dzisiaj produkcja często może stanowić element budowania przewagi konkurencyjnej. Controlling jest także niezbędnym elementem niektórych systemów zarządzania takich jak lean management.

Jednym z głównych celów controllingu produkcji jest maksymalizacja wykorzystania możliwości produkcyjnych firmy przy minimalizacji zaangażowanego kapitału. Dąży się do skrócenia łańcucha dostaw i produkcji, tak żeby czas realizacji zamówienia był możliwie najkrótszy. Istotne jest także zachowanie elastyczności, która pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów księgowych.

Na czym opiera się controlling produkcji?

Przede wszystkim opiera się on na zdefiniowaniu tego, jak wyglądają procesy produkcyjne w firmie, a następnie optymalizacji poszczególnych elementów. Często lokalizuje się wąskie gardło, czyli element, który w największym stopniu ogranicza i determinuje wydajność całego systemu. Następnie podejmuje się działania, które mają na celu wyeliminować wąskie gardło. Podejmowane są także działania, które mają skrócić czas potrzebny na produkcję. Często elementem controllingu jest także plan kosztów produkcji, optymalizacja łańcucha dostaw.

Ogólnie rzecz biorąc, proces ten skupia się na dwóch aspektach. Pierwszym jest obserwacja i analiza produkcji. Następnie na podstawie zdobytych danych optymalizowane są procesy produkcyjne, co pozwala zmniejszyć koszty oraz w bardziej efektywny sposób wykorzystać dostępne zasoby.

Nowoczesne oprogramowanie jako wsparcie w controllingu produkcji

W optymalizacji procesów produkcyjnych niezwykle pomocne jest nowoczesne oprogramowanie. Pozwala ono monitorować w czasie rzeczywistym produkcję, popyt, stany magazynowe. Zdobyte dane są archiwizowane i można do nich wrócić w przeszłości, to z kolei pozwala przeanalizować m.in. sezonowość popytu, dzięki czemu możliwe jest skuteczniejsze planowanie. Controlling procesów produkcyjnych jest praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia bez nowoczesnego oprogramowania, ponieważ produkcja w wielu firmach jest procesem niezwykle złożonym i tylko dane zbierane automatycznie pozwalają zauważyć wąskie gardła i elementy wymagające poprawy.

Może spodobać Ci się również:

Jak odzyskać samochód po kradzieży?

Jak odzyskać samochód po kradzieży?

19 lipca 2020

Choć kradzieże samochodów nie są już tak częste jak jeszcze kilkanaście lat temu, to jednak wciąż się zdarzają. Wśród aut, które obecnie kradzione są najczęściej, są te wyposażone w system…

Czytaj więcej