czwartek, 29 lutego 2024r.

Wydzielenie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni mieszkaniowej

Wydzielenie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni mieszkaniowej

Wydzielenie wspólnoty mieszkaniowej z zasobów spółdzielni mieszkaniowej jest tematem budzącym emocje. W niniejszym artykule postaramy się omówić niniejsze zagadnienie w oparciu o procedurę przeprowadzoną w Krakowie. Droga wydzielenia wspólnoty mieszkaniowej z zasobów spółdzielni mieszkaniowej jest procesem złożonym i do swojej ważności wymaga kilku określonych czynności, przez które zainteresowanych przeprowadzi radca prawny Kraków, zajmujący się profesjonalnie tematem.

 

Procesy wydzielania wspólnoty mieszkaniowej

 

By wydzielić wspólnotę mieszkaniową, w pierwszej kolejności należy wyodrębnić własność wszystkich lokali w ramach nieruchomości gruntowej. Procedura ta przeprowadzana jest w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowiących, że w przypadku wyodrębnienia własności wszystkich lokali, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i to niezależnie od tego, czy właściciele tych lokali pozostają członkami spółdzielni.

 

Drugą możliwością jest podjęcie uchwały o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali do praw, obowiązków i zarządu nieruchomością wspólną. Uchwała taka może być podjęta wyłącznie przez większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach, położonych w obrębie tej samej nieruchomości. Większość oblicza się według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Należy zaznaczyć, że do podjęcia tej uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.Ponieważ procedura z pozoru może wydawać się skomplikowana, warto udać się po poradę do specjalisty. Prawnik od wspólnot mieszkaniowych pomoże przeprowadzić chętnych do wyodrębnienia wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej, jednocześnie doradzi, którą drogę najlepiej obrać.

 

Powołanie wspólnoty mieszkaniowej

 

Wspólnota mieszkaniowa daje możliwość indywidualnego i dostosowanego do potrzeb właścicieli, zarządu nieruchomością wspólną przez wybrany organ w postaci zarządcy bądź zarządu. Wspólnota może również podjąć decyzję o zatrudnieniu podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

 

Zgodnie z prawem wspólnota mieszkaniowa może zostać utworzona w budynku, w którym co najmniej dwa lokale stanowią własność dwóch różnych właścicieli. Jednakże w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, nawet w przypadku wyodrębnionych lokali, to do zadań spółdzielni należy zarząd nad budynkiem i zarząd powierzony przez właścicieli. Zatem zarządzanie nieruchomością w ten sposób nie dotyczy wyłącznie jednej, skonkretyzowanej nieruchomości, a właściciele mają wyłącznie możliwość uczestnictwa w organach spółdzielni.

 

Zatem, by zindywidualizować zarząd i rozpocząć działania wyłącznie na rzecz własnej nieruchomości, osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a także posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą wystąpić do spółdzielni z żądaniem przekształcenia ich praw w prawo własności lokalu. Po przekształceniu właściciele stają się właścicielami lokalu, współwłaścicielami budynku i działki, na której posadowiony jest budynek. Jednocześnie odłączenie od spółdzielni jest możliwe wyłącznie, jeśli decyzję tą podejmą większościowi właściciele lokali w nieruchomości. Dopiero bowiem od momentu podjęcia uchwały o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, przestają obowiązywać prawa spółdzielcze i właściciele mogą przejąć zarząd nieruchomością.

 

W przypadku wahania w przedmiocie formy takiego żądania, jak również dalszych czynności związanych z przekształceniem, specjaliści, do których należy obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzą właścicieli lokali przez ten proces.

 

Podsumowanie procedury utworzenia wspólnoty

 

By skutecznie utworzyć wspólnotę mieszkaniową, należy po pierwsze skupić większość udziałów w nieruchomości. Kolejno należy wystąpić z wnioskiem do zarządu spółdzielni o zwołanie zebrania, na którym obecny będzie notariusz, celem podjęcia uchwały o stosowaniu ustawy o własności lokali. Po spełnieniu powyższych warunków, zarząd zwołuje zebranie na którym podejmuje uchwałę o stosowaniu ustawy o własności lokali, zmianie praw i obowiązków spółdzielni i właściwości lokali, a także o zarządzie nieruchomością wspólną. Po podjęciu odpowiednich uchwał zarząd jest zobligowany do wykonania wszelkich czynności administracyjnych, jak uzyskanie numeru NIP, czy otwarcie rachunku bankowego i podpisanie umów, m. in. dostarczycielami mediów. Następnie zwołuje się zebranie, na których uchwalane są regulaminy i podejmowane inne konieczne czynności.

 

Może spodobać Ci się również:

Do kiedy niemiecki pracodawca musi wydać pit?

Do kiedy niemiecki pracodawca musi wydać pit?

1 grudnia 2020

Świadczenie jest dostępne dla każdego pracownika, który był legalnie zatrudniony w Niemczech i za którego pracodawca zapłacił zaliczkę na podatek. Niemiecki ustawodawca zakłada, że  w ciągu roku pracownicy będą uzyskiwać…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady